Mobicenter Scooterservice Utrecht

mobicentertebro219px

PRIVACYVERKLARING


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Mobicenter Tebro kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Mobicenter Tebro, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of het plaatsen van een bestelling op www.webshopbrouwer.nl aan Mobicenter Tebro verstrekt. Mobicenter Tebro kan de volgende persoonsgegevens verwerken.

-  Uw voor- en achternaam
-  Uw adresgegevens
-  Uw telefoonnummer
-  Uw e-mailadres
-  Uw IP-adres

WAAROM MOBICENTER TEBRO GEGEVENS NODIG HEEFT
Mobicenter Tebro verwerkt uw persoonsgegevens om de door u geplaatste bestelling op correcte wijze af te handelen en bij u te bezorgen. Mobicenter Tebro neemt alleen telefonisch of per e-mail contact met u op als u daar om verzoekt (bijvoorbeeld middels het contactformulier op onze website), of als dit noodzakelijk is om de door u geplaatste bestelling te kunnen verwerken.

HOE LANG MOBICENTER TEBRO UW GEGEVENS BEWAART
Mobicenter Tebro bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
De Belastingdienst verplicht ons om onze administatie waaronder uw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar te bewaren.

DELEN MET ANDEREN
Mobicenter Tebro verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GOOGLE ANALYTICS
Mobicenter Tebro maakt gebruik van Google Analytics-cookies. (NB: Dit zijn geen tracking cookies).
D.m.v. deze cookies, worden algemene websitebezoekgegevens bijgehouden, waaronder het geanonimiseerde IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Mobicenter Tebro gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Uw IP-adres is hierbij geanonimiseerd d.m.v. het maskeren van de laatste drie cijfers van uw IP-adres.
Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.
Uw gegevens worden niet gedeeld.
Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar . Mobicenter Tebro zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Mobicenter Tebro neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Mobicenter Tebro maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met Mobicenter Tebro op via .

www.webshopbrouwer.nl en www.mobicentertebro.nl zijn websites van Mobicenter Tebro.
Mobicenter Tebro is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres: Tweede Oosterparklaan 312
                                      3544 AZ UTRECHT


Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 59722045

Telefoon: 06-12538745
E-mailadres:

Over Mobicenter Tebro

Wij zijn gespecialiseerd in Chinese scooters. Wij repareren alle merken scooters en MP3 Piaggio motorscooters.

Contactgegevens

Mobicenter Tebro / Webshop Brouwer
Tweede Oosterparklaan 312
3544 AZ  UTRECHT
Tel: 06-12538745
KvK: 59722045
Privacyverklaring

JUMP TO TOP